Το Δ.Σ της Π.Ο.Μ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Μουάιτάι ) αποτελείται από τα παρακάτω μέλη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΙΤΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΠΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΩΣΤΙΝΗ