Πανελλήνιο Κύπελλο Μουάιτάι 2019

Στοιχεία εκδήλωσης

Αρχή εκδήλωσης 08-06-2019
Τέλος εκδήλωσης 09-06-2019
Χωρητικότητα Απεριόριστα
Εγγεγραμένοι 0
Τιμή ανά άτομο Λεπτομέρειες στην αίτηση συμμετοχής
Περιοχή
Αθήνα
Μιλήτου 2, Αργυρούπολη 164 51, Ελλάδα
Αθήνα
Δεν επιτρέπετε πλέον η εγγραφή για αυτή την εκδήλωση
25.00€
Μοιραστείτε αυτή την εκδήλωση: